Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://dteecollab.com.

    Chào mừng bạn đến với Website!! Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và xem xét việc sử dụng thông tin này một cách cẩn thận và có trách nhiệm. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Mục Đích và Phạm Vi Thu Thập

    Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như email, số điện thoại, tên đăng nhập và mật khẩu để cung cấp dịch vụ cho thành viên và đảm bảo quyền lợi cho người dùng. Thành viên có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và thông báo về bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc lạm dụng.

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

    Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp dịch vụ, gửi thông báo về hoạt động giao dịch, ngăn chặn hoạt động giả mạo và giải quyết các vấn đề đặc biệt. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích giao dịch và liên hệ có liên quan.

    Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên trang web, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

    Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

    Thông tin cá nhân được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc theo yêu cầu của thành viên. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân trên máy chủ của mình.

4. Quyền Lợi Của Người Dùng

    Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản hoặc yêu cầu chúng thực hiện. Thành viên cũng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

5. Cam Kết Bảo Mật

    Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên và chỉ sử dụng thông tin này theo mục đích đã quy định và với sự đồng ý của người dùng. Chúng tôi sẽ thông báo và hợp tác với cơ quan chức năng nếu có sự cố về bảo mật thông tin cá nhân của thành viên.